Cari Istilah Internet Marketing

>> Operating System

Operating System

Kategori : Komputer Internet Tools

Apa itu Operating System? Operating System adalah istilah yang terdapat di Komputer. Pengertian Operating System adalah sebuah program yang menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer.

Contohnya, sistem operasi dari Windows, Mac, dan Linux